Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidning

Skapad 2018-02-19 09:27 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 6 Svenska
ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter där man kan förstå innehållet och texten är till viss del anpassat
Eleven kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll och en ganska bra anpassat samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, anpassat efter text typ samt god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett enkelt sätt.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet ganska bra.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet utan några fel.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla beskrivningar med adjektiv och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade beskrivningar med adjektiv och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade beskrivningar med adjektiv och välutvecklad handling.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika bilder så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **relativt väl** fungerande sätt
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: