👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Listening

Skapad 2018-02-20 21:35 i Linghedsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Engelska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstår
Förstår och kan redogöra för det som sägs i tydligt talad engelska.
  • En  E 6
  • En  C 6
  • En  A 6
Jag uppfattar det viktigaste av det som sägs och återberättar i grova drag.
Jag återberättar det viktigaste och några tydliga detaljer i det som sägs. Och kan svara på några frågor om det jag har hört.
Jag kan återberätta mycket av det som sägs. Och kan svara ganska detaljerat på olika frågor om det jag har hört.
Följer instruktioner
Förstår och föjer munliga instruktioner.
  • En  E 6
  • En  C 6
  • En  A 6
Följer instruktioner med godtagbart resultat.
Följer instruktioner ganska väl.
Följer instruktioner med gott resultat.
Använder strategier
Använder strategier för att lyssna sig till viktig information.
  • En  E 6
  • En  C 6
  • En  A 6
Lyssnar efter nyckelord.
Lyssnar efter nyckelord samt gör goda gissningar av ords betydelse.
Lyssnar efter nyckelord, och gissar ords betydelse utifrån vad som är rimligt i sammanhanget.