Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi i åk 6 våren 2018

Skapad 2018-02-21 14:10 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Matris i samhällskunskap.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Den här matrisen kan du använda för att ta reda på vad du ska kunna. Här kommer också din bedömning i samhällskunskap hamna.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om olika samhällstrukturer
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då samband inom ekonomiska strukturer.
Du kan ange någon orsak till varför man betalar skatt. Du har med några begrepp.
Du kan ange några orsaker till varför man betalar skatt. Du har med något exempel som förklarar sambandet. Du har med några begrepp, vilka förtydligar din förklaring.
Du kan ange flera orsaker till varför man betalar skatt. Du har med flera exempel som förklarar sambanden. Du har med flera begrepp, vilka används med säkerhet i din förklaring.
Kunskaper om olika samhälsstrukturer
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då samband inom ekonomiska strukturer.
Du kan ge en relevant orsak som förklarar olika ekonomiska förutsättningarna mellan två familjer.
Du kan ge några (2) relevanta orsaker som förklarar olika ekonomiska förutsättningar mellan två familjer.
Du kan ge flera (3 eller fler) relevanta orsaker som förklarar olika förutsättningar mellan två familjer. Svaret innehåller någon orsak som utvecklas i flera led.
Beskriva samband inom samhällsfråga
Du kan undersöka elevnära samhällsfråga.
Du kan ge minst en relevant orsak som förklaring till att barn får olika mycket fickpengar.
Du kan ge två relevanta orsaker som förklararing till att barn får olika mycket fickpengar. Svaret innehåller någon konkretisering för att förtydliga resonemanget.
Du kan ge minst två relevanta orsaker som förklaring till att barn får olika mycket fickpengar. Svaret innehåller några konkretiseringar för att förtydliga resonemanget.
Begreppsanvändning
Du använder få begrepp när du resonerar.
Du använder flera begrepp i dina resonemang.
Du använder många begrepp i dina resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: