Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal (naturliga-, negativa-, bråk-, decimaltal och tal i procentform.

Skapad 2018-02-22 19:42 i Gruvrisskolan Falun
Det finns många olika typer av tal. Naturliga-, Ordnings- Negativa-, Hel-, Bråk-, Rationella-, Irrationella-, Reella tal och tal i procent- och potensform. Vi tränar på några av dem! ,
Grundskola 1 – 5 Matematik

Naturliga tal

Till höger om noll på en tallinje. Större än noll. De är heltal. (0) 1 2 3 4 5
--->
--->
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Antal
Tränar på att storleksordna och redogöra för talområdet 0-100
Tränar på att storleksordna och redogöra för talområdet 0 -1000
Förstår, kan storleksordna och redogöra för talområdet 0-1000
Förstår, kan storleksordna och redogöra för talområdet 0 - 1 000 000
Ordningstal
Tränar på ordningstalen upp till 20
Tränar på ordningstalen upp till 200
Kan ordningstalen upp till 200
Dela upp
Tränar på att dela upp talen 1-10 på flera sätt.
Tränar på att dela upp talen 1-20 på flera sätt.
Kan dela upp talen 1-20 på flera sätt.
Kan använda sin förmåga att dela upp tal för att göra beräkningar.
Positionssystemet
Tränar på att jämföra talen 42 och 24
Tränar på att berätta om hur det fungerar genom att ex. jämföra talen 42 och 24
Förstår positionsystemet och kan berätta om hur det fungerar genom att ex. jämföra talen 42 och 24
Kan ingående redogöra för positionssytemet med egna exempel och med koppling till annat talsystem

Negativa tal

Till vänster om noll på en tallinje. Mindre än noll. De är heltal. -5 -4 -3 -2 -1 (0)
--->
--->
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Kan säga om ett tal är ett negativt tal eller inte genom att se minustecknet framför
Kan peka/markera ett negativt tal på en tallinje. Förstår att ett negativt tal är mindre än noll.
Kan göra enkla beräkningar med negativa tal, med stöd av tallinje (ex: 5-6= , 3-5= , -2-1= ).
Kan göra beräkningar med negativa tal utan stöd av tallinje

Bråk / Rationella tal

Rationella tal är de tal som kan skrivas som ett bråktal. 1/2 1/4 2/3 1/10
--->
--->
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Tränar på att storleksordna och redogöra för enkla bråk med bildstöd (1/2 1/3 1/5)
Tränar på att storleksordna och redogöra för enkla bråk. (1/2 1/3 1/5)
Förstår, kan storleksordna och redogöra för enkla bråk. (1/2 1/3 1/5)
Förstår, kan storleksordna och redogöra för bråk. (1/2 4/5 2/3 6/3)

Decimaltal

När ett tal innehåller ett decimaltecken och en eller flera decimaler. Decimaler är siffrorna till höger om decimaltecknet.
--->
--->
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Kan säga om ett tal är ett decimaltal eller inte genom att se decimaltecknet i talet.
Kan peka/markera ett decimaltal på en tallinje
Kan göra enkla beräkningar med decimaltal, utan att passera heltalet (ex: 5,2 + 0,3 = , 3,9 - 0,5= ).
Kan göra beräkningar med decimaltal. (ex: 5,8 + 0,8 = , 3,9 + 2,5= , 6,5 - 3,9 = ).
Storleksordna
Tränar på att storleksordna decimaltal som har en decimal mellan två heltal. (ex: 2,4 2,1 2,8)
Kan storleksordna decimaltal som har en decimal mellan två heltal. (ex: 2,4 2,1 2,8)
Kan storleksordna decimaltal som har en decimal inom talområdet 0-10 (ex: 2,4 5,2 1,9 5,2)
Kan storleksordna decimaltal.

Tal i procentform

Procent skrivs % och betyder hundradel. 50% av alltså 50 hundradelar. 50% är hälften av något.
--->
--->
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Tränar på att storleksordna och redogöra för enkla tal i procentform med bildstöd (10% 50% 25% 100%)
Tränar på att storleksordna och redogöra för enkla tal i procentform. (10% 50% 25% 100%)
Förstår, kan storleksordna och redogöra för enkla tal i procentform. (10% 50% 25% 100%)
Kan använda procent i enkla beräkningar (ex: 25% av 60kr)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: