👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk 5

Skapad 2018-02-22 21:31 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
En matris om Gustav Vasa och hans söner under Vasatiden
Grundskola 5 Historia

Vasatiden

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Historiska förhållanden
Mat Bostad Kläder Makt Döden
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta det viktigaste om hur det var att leva på Vasatiden.
Om Vasatiden kan du berätta något om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om Vasatiden kan du berätta om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om Vasatiden kan du berätta utförligt om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Skeenden
Olika händelseförlopp
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta något om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller hur det gick till när Sverige blev protestantiskt.
Du kan berätta något om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad, svenskt styre, reformationen (att Sverige blev protestantiskt) eller olika slag/krig/uppror.
Du kan berätta flera saker om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller olika slag/krig/uppror.
Du kan berätta utförligt om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller olika slag/krig/uppror.
Gestalter
Personer som levde då
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om någon person som levde under Vasatiden.
Du känner till någon person som levde under vasatiden, t ex Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX Martin Luther, Olaus Petri, Kristian II, Nils Dacke,
Du kan berätta några fakta om minst tre personer som levde under Vasatiden.
Du kan utförligt berätta en hel del om mer än tre personer som levde under Vasatiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Orsaker och konsekvenser av hur man levde och vad man gjorde
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om vilka förändringar som skedde i samhället under Vasatiden.
Du kan berätta kortfattat om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Du kan berätta och resonera om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Du kan berätta och resonera utförligt om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Samband mellan olika tidsperioder
Likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva lite svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatidenoch hur man har det nu.
Du kan beskriva svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på Vasatiden och hur man har det nu.
Hänvisningar till det förflutna
Vad har vi Vasatiden att tacka för?
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle.
Du kan resonera något om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Du kan resonera om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Du kan resonera utförligt om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Använda källmaterial
Att vara källkritisk - hur vet man att det som man läser är sant?
När du letar fakta om Vasatiden behöver du vuxenstöd för att kunna resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vasatiden kan du enkelt resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vasatiden kan du resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vastiden kan du resonera utförligt om huruvida en källa är trovärdig.
Spår av historien
Vilka spår från Vasatiden finns kvar idag?
Du behöver vuxenstöd för att kunna ge exempel på vilka spår från Vasatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan ge exempel på vilka spår från Vasatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan resonera om vad olika spår från Vasatiden kan berätta.
Du kan resonera utförligt om vad olika spår från Vasatiden kan berätta.
Historiska begrepp
Ord som hör till Vasatiden
Du behöver vuxenstöd för att kunna använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.
Du kan till viss del använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.
Du kan för det mesta använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden
Du kan med säkerhet använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.