👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext år 1

Skapad 2018-02-26 13:41 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 1 – 3 Svenska

Faktatext

  • Sv  1-3   Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Fakta- faktatext
Eleven tar med stöd ut fakta ur en angiven text.
Eleven har förmåga att ta ut viss fakta ur en angiven text.
Eleven har god förmåga att ta ut fakta ur en angiven text och att återge grundläggande delar av informationen.
Språkstruktur
Eleven har viss förståelse för när man använder stor bokstav och punkt.
Eleven har förståelse för när man använder stor bokstav och punkt.
Eleven har god förståelse för när stor bokstav,punkt och frågetecken används.
Söka information
Eleven kan med stöd söka information från olika källor
Eleven kan med visst stöd söka information från olika källor
Eleven kan söka information från olika källor
Likheter/skillnader
Eleven har viss förståelse för vad en faktatext är
Eleven har förståelse för vad en faktatext är
Eleven kan skilja på fakta och åsikt