Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT F-klass MUNTLIGA UPPGIFTER, Bedömningsstöd i taluppfattning, Kinnarps skola

Skapad 2018-02-26 14:34 i Kinnarpsskolan Falköping
Grundskola F Matematik

Matrisen bygger på skolverkets bedömningsstöd muntliga uppgifter för åk 1 hösttermin. Matrisen är gjord av Inga Andersson, Centralskolan Falköping.

TALRADEN - TALRADEN - TALRADEN

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
1
"Räkna tills jag säger stopp." Räknar eleven till 10 är det tillräckligt för denna nivå.
"Räkna tills jag säger stopp." Räknar eleven till 25 är det tillräckligt för denna nivå.
"Räkna tills jag säger stopp." Räknar eleven till 50 är det tillräckligt för denna nivå.
2
"Räkna nedåt från 3." Stoppa vid 0.
"Räkna nedåt från 5." Stoppa vid 0.
"Räkna nedåt från 12" Stoppa vid 0.
3
"Vilket tal kommer efter..." a) 1 b) 3
"Vilket tal kommer efter ..." a) 4 b) 6
"Vilket tal kommer efter..." a) 10 b) 13
4
"Vilket tal kommer före..." a) 2 b) 3
"Vilket tal kommer före..." a) 4 b) 5
"Vilket tal kommer före..." a) 9 b) 12

TAL OCH ANTAL - TAL OCH ANTAL - TAL OCH ANTAL

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
5
Ha flera föremål (ca 20 st) av samma sort i en ask. "Lägg fram 3 st." "Hur många är det?"
Ha flera föremål (ca 20 st) av samma sort i en ask. "Lägg fram 7 st." "Hur många är det?"
Ha flera föremål (ca 20 st) av samma sort i en ask. "Här ligger 7 st." "Lägg upp så det blir 12 st." "Hur många är det?"

ANTALSKONSTANS - ANTALSKONSTANS / GODTYCKLIG ORDNING - ANTLASKONSTANS

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
6
Jämför 2 mängder. Lägg 3 stora föremål i en hög och 5 små föremål i en hög. "Är det lika många föremål i högarna?" "Hur tänkte du?" Notera om eleven räknar antalet eller jämför storleken.
Ta fram 6 föremål i samma storlek. Lägg dem tätt tillsammans. "Hur många är det?" Sprid ut de 6 föremålen. "Nu har jag spridit ut föremålen. Hur många är det nu?" Notera om eleven behöver räkna antalet samt om eleven behöver hålla reda på vilka som är räknade eller inte är räknade.
Prövas inte på denna nivå.

SUBITISERING - SUBITISERING - UPPSKATTNING

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
7
Ta fram en tärning. Visa talet 2 på tärningen. "Hur många prickar är det?" Notera om eleven behöver "pekräkna".
Ta fram en träning Visa talet 3 på tärningen. "Hur många prickar är det?" Visa talet 4 på tärningen. "Hur många prickar är det?" Notera om eleven behöver "pekräkna".
Ta fram en träning Visa talet 5 på tärningen. "Hur många prickar är det?" Visa talet 6 på tärningen. "Hur många prickar är det?" Notera om eleven behöver "pekräkna".

NAMNGE TAL /KOMBINERA TÄRNINGSBILD MED SIFFERKORT - NAMNGE TAL/KOMBINERA TRÄNINGSBILD MED SIFFERKORT - NAMNGE TAL

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
8
Ta fram en tärning och Underlag sifferkort 1-6. Visa en sida av tärningen. "Vilket sifferkort passar till tärningsbilden?" "Säg talet"
Ta fram Underlag 0 - 10. Peka på talen och låt barnet namnge dem. "Säg talet jag pekar på."
Ta fram Underlag 10 - 100 och Underlag 11-20. Peka på talen och låt barnet namnge dem. "Säg talet jag pekar på"

FLER / FÄRRE - FLER / FÄRRE - FLER / FÄRRE

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
9A
Ta fram 2 föremål "Här är 2 föremål. Hur många är det om det är en/ett till?" "Hur tänkte du?"
Ta fram 4 föremål "Här är 4 föremål. Hur många är det om det är 2 fler (2 till)?" "Hur tänkte du?"
Ta fram 10 föremål "Här är 10 föremål. Hur många är det om det är 3 fler?" "Hur tänkte du?"
9B
"Här är 2 föremål. Hur många är det om jag tar bort en/ett?" "Hur tänkte du?"
"Här är 4 föremål. Hur många är det om det är 1 färre (jag tar bort en/ett)?" "Hur tänkte du?"
"Här är 10 föremål. Hur många är det om det är 2 färre?" "Hur tänkte du?"

UPPDELNING AV TAL - UPPDELNING AV TAL - UPPDELNING AV TAL

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
10
Ta fram 5 föremål. "Dela upp föremålen i 2 delar / högar." "Hur många är det i varje del / hög?" Kan eleven dela upp på ett sätt är det godtagbart på denna nivå.
Ta fram 5 föremål. "Dela upp föremålen i 2 delar / högar." "Hur många blev det i varje del / hög?" "Kan du göra på fler sätt?"
Ta fram t ex 5 föremål "Här har jag 5 föremål." Göm 2 föremål t ex i din hand. Visa 3 föremål. "Hur många har jag gömt?" "Hur tänkte du?" Lägg märke till om barnet behöver räkna på fingrarna eller har automatiserat talfakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: