👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter

Skapad 2018-02-27 10:54 i Rydsbergsskolan grundsärskola Lerum
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter
Nivå 1
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper efter elevens förutsättningar
Nivå 2
Eleven tränar på att nå fördjupade kunskaper efter sina förutsättningar
Nivå 3
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper efter elevens förutsättningar
Ny nivå
Eleven tränar på att nå Kunskapskrav för betyg E i något/några ämne i åk 6 eller 9
Välja, planera och genomföra
Eleven kan delta i matlagning...
Eleven kan laga mat...
...och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
...och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven deltar vid återvinning och källsortering...
Eleven återvinner och källsorterar...
...och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
...och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Undersöka närmiljö
Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven kan orientera sig i närmiljön
Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Undersöka religion och livsåskådningar
Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna...
Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna...
...och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
...och beskriver någon kristen tradition och högtid.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Reflektera över demokrati och mänskliga rättigheter
Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.
Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
Eleven beskriver också och bidrar till demokratiska beslut i skolan...
...och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
Söka information
Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan hämta information från olika källor.
Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Ord, begrepp och symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.