Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 1-3 Gärsnäs skola Simrishamns kommun

Skapad 2018-03-01 09:06 i Gärsnäs skola Simrishamn
Matris för 1-3 Bild enligt Lgr11. Innehållet i de olika nivåerna är kopplade till det centrala innehållet.
Grundskola 1 – 3 Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Bild 1-3

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Du har utvecklat förmågan

Bildframställning
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Jag gör berättande bilder, till exempel sagobilder.
Jag känner till och använder teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Jag är bekant med och kan fotografera och överföra bilder med hjälp av datorprogram.
Redskap för bildframställning
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Jag använder olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
Jag känner till några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns
Jag känner till och använder plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial. Jag har kännedom om hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Bildanalys
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Jag analyserar informativa bilder, till exempel läroboksbilder och jag reflekterar över hur de är utformade och fungerar.
Jag analyserar historiska och samtida bilder och reflekterar över vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: