Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La France

Skapad 2018-03-02 14:36 i Förslövs skola F-9 Båstad
Du lär dig berätta om en semesterresa och utvecklar förmågan att formulera dig och kommunicera i tal och skrift, förstå och tolka innehållet i olika slags texter och använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Grundskola 7 – 9

Du lär dig berätta om en semesterresa och utvecklar förmågan att formulera dig och kommunicera i skrift, förstå och tolka innehållet i olika slags texter och använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar men behöver stöd för att skriva en sammanhängande text.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar och texter.
Du använder längre fraser och bildar meningar som binds ihop med några vanliga bindeord (t ex et=och, mais=men).
Du binder ihop meningar och texter på ett sammanhängande sätt genom att använda tidsuttryck (t ex autrefois=förr i tiden, hier=igår, aujourd´hui=idag) och sambandsord (t ex enfin=slutligen, puisque=eftersom). Du använder fasta, språkliga uttryck, (t ex "Je n'en peux plus"= Jag orkar inte längre), adjektiv och beskrivande ord som utvecklar huvudordet (t ex "l'espèce de grands singes la plus menacée"=den mest hotade arten av stora apor), fler verb, som böjs i olika tidsformer (presens, passé composé, imparfait), synonymer och varierar formuleringar så att språket blir mer nyancerat och anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den. Det finns språkfel som gör dina meningar svåra att förstå. Du bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar. Språkfel förekommer, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Du bearbetar självständigt språket
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv rätt etc), så att det inte stör kommunikationen. Du väljer medvetet en lämplig strategi för att bearbeta språket och texten.
Läsa och förstå
Du förstår och återberättar på ett enkelt sätt enstaka ord men har svårt att få ett sammanhang i det du läser.
Du förstår och kan återberätta det mest väsentliga i de texter vi läser och kan plocka ut några viktiga detaljer.
Du förstår och kan berätta om och kommentera det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Språkliga strategier
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
muntlig presentation
Du kan säga några meningar om din region, t ex var den ligger i Frankrike, klimat, speciella maträtter och sevärdheter.
Du kan säga ett flertal meningar om din region, t ex var den ligger i Frankrike, klimat, speciella maträtter och sevärdheter etc.
Du kan utförligt berätta om din region, t ex var den ligger i Frankrike, klimat, speciella maträtter och sevärdheter etc.
Du använder några sambandsord (et = och, mais = men etc) för att binda ihop dina meningar och få ett visst sammanhang i din presentation.
Du använder ett flertal sambandsord (parce que = för att etc ) för att binda ihop dina meningar och få sammanhang i din presentation.
uttal
Du kan oftast göra dig förstådd och försöker ha ett franskt uttal.
Du uttrycker dig oftast tydligt, med ett relativt gott uttal, genom att använda en del av de franska uttalsregler du har fått lära dig.
På ett tydligt sätt och med ett gott uttal gör du dig förstådd, genom att använda flera av de franska uttalsregler du har fått lära dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: