Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation i engelska 9: Newsflash

Skapad 2018-03-02 19:21 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska

Bedömning av en muntlig presentation av en egenvald tidningsartikel om en händelse i ett engelskspråkigt land.
Här bedöms även din förmåga att delta i de ämnesrelaterade diskussioner som följer varje presentation. Bedömningen görs i ett senare skede då de flesta presentationer har ägt rum.

PRESENTATION

E
C
A
Val av material
Du kan välja texter från olika källor som är relativt lämpliga att använda i det du presenterar.
Du kan välja texter från olika källor som är lämpliga att använda i det du presenterar.
Du kan effektivt använda texter från olika källor som är lämpliga att använda i det du presenterar.
Presentationens omfång och innehåll
Din presentation är kort och innehållet är ganska ytligt.
Din presentation är tillräckligt lång och har ett relevant innehåll med ett visst djup.
Din presentation är intresseväckande och omfattande med bra djup.
Struktur
Innehållet är inte så sammanhängande men budskapet går fram.
Innehållet är ganska välstrukturerat och därmed går budskapet lätt fram.
Innehållet är välstrukturerat och därmed blir budskapet mycket tydligt.
Språkbehandling
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga. Du kan tala ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Uttal och intonation
Uttal och intonation är mycket påverkade av annat språk.
Uttal och intonation är i viss mån påverkade av annat språk.
Uttal och intonation är i stort sett korrekta.
Röststyrka/tydlighet
Du talar ganska tyst men begripligt.
Du talar hörbart och ganska tydligt.
Du talar hörbart och mycket tydligt.
Tempo
Du talar begripligt men i olämpligt tempo.
Du talar i ganska välanpassat tempo.
Du talar i ett välanpassat tempo.
Publikkontakt
Du har endast begränsad ögonkontakt med publiken.
Du har ganska bra ögonkontakt med publiken.
Du har mycket god ögonkontakt med publiken.
Stöd av anteckningar
Du behöver mycket stöd av dina anteckningar.
Du använder dina anteckningar på ett bra sätt.
Du använder dina anteckningar på ett diskret men effektivt sätt.
Anpassning till syfte och mottagare
Du anpassar i viss mån din presentation till lyssnarnas kunskap i ämnet.
Du anpassar din presentation på ett bra sätt till lyssnarnas kunskap i ämnet genom att ge viss bakgrundsinformation.
Du anpassar i hög utsträckning din presentation till lyssnarnas kunskap i ämnet genom att ge nödvändig bakgrundsinformation.
Ansvarstagande
Du tar ganska stort ansvar för att genomföra uppgiften enligt instruktionerna och utför den i tid.
Du visar engagemang och tar stort ansvar för att genomföra uppgiften enligt instruktionerna och utför den i tid.
Du visar mycket stort engagemang och tar mycket stort ansvar för att genomföra uppgiften enligt instruktionerna och utför den i tid.

REALIA och DISKUSSION

E
C
A
Realia och diskussion
Du deltar i diskussioner och gör enkla inlägg eller jämförelser grundade på dina kunskaper och erfarenheter.
Du deltar i diskussioner och gör mer insiktsfulla inlägg eller jämförelser grundade på dina kunskaper och erfarenheter.
Du är aktiv i diskussioner där du gör väl utvecklade och nyanserade inlägg och jämförelser grundade på egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: