Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsmatris Moderna språk; skriva

Skapad 2018-03-06 11:37 i Landvetterskolan Härryda
Utvecklingsmatris Moderna språk: skriva
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

Utvecklingsmatris Moderna språk; skriva, Fäladsgården Lund

Din förmåga:

att uttrycka dig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en tysk/ fransk/ spansktalande.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang.
Du uttrycker dig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och gör dig förstådd.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att använda grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik.
Du använder enkel grammatik.
Du försöker använda ny grammatik.
Du använder dig av ny grammatik.
Du visar osäkerhet på genomgångna tempus, vilket försvårar begripligheten.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatsika fel.
att bygga meningar och uttrycka samband
Du gör korta meningar, som inte alltid är korrekta. T.ex kan dina meningar ibland sakna verb, vilket påverkar begripligheten. Du startar dina meningar på liknande sätt.
Du gör korta men oftast korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar.
Du varierar menings-byggnaden.
Du börjar variera starten av meningarna. Du börjar ibland med annan satsdel än subjekt.
Du startar ibland meningarna med en bisats.
Du försöker binda ihop satser.
Du binder ihop satser och stycken på olika sätt.
att interagera
Du besvarar frågor med ett eller några få ord. Du ställer ibland en enkel följdfråga.
Du ställer frågor och/eller reagerar på/ kommentarerar det du läser.
Du hittar på nya saker att skriva eller fråga om. Du skriver fritt och naturligt.
att anpassa språket efter mottagare, situaiton och syfte
Du tar ibland hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform.
Du tar hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform eller använda slanguttryck i rätt sammanhang.
att använda strategier
Du saknar strategier. Du använder svenska eller engelska.
Du letar efter ord i andra språk och försöker använda dem på ett sätt som passar i tyska/franska/spanska. Du förenklar det du vill skriva.
Du använder synonymer. Du omformulerar. Du förklarar vad du menar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: