Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva tyska

Skapad 2018-03-06 11:39 i Landvetterskolan Härryda
Bedömningsmatris Moderna Språk: Skriva
Grundskola 6 – 9

Bedömningsmatris Moderna Språk: Skriva

Moderna Språk: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Jag kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner dock inte alltid helt begripligt för en tysktalande
Jag kan skriva en enkel text med sammanhang om givet ämne. Gör dock vissa fel, som försvårar begripligheten.
Jag kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer och är tydlig i min text, på ett sådant sätt att en tysktalande förstår utan större problem.
Jag kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne samt uttrycka mina åsikter och reflektioner och har inga problem att göra mig förstådd på målspråket.
Ordval
Jag väljer enkla ord utan variation. Gör mig inte alltid förstådd.
Jag väljer ord som resulterar i att jag gör mig förstådd. Jag strävar efter viss variation.
Jag väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Jag skriver med variation.
Jag har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket.
Meningsbyggnad och ordföljd
Jag konstruerar korta meningar. Har inte alltid korrekt ordföljd, vilket stör begripligheten.
Jag konstruerar korta meningar. Gör misstag gällande ordföljden, men det stör inte begripligheten.
Jag kombinerar korta och långa meningar, med i stort sett, rätt ordföljd. Gör misstag gällande ordföljden, men det stör inte begripligheten.
Jag varierar meningsbyggnaden och visar på god kunskap gällande ordföljd.
Grammatik
Jag använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik.
Jag använder en enkel grammatik. Visar vilja att använda nyförvärvade grammatiska kunskaper.
Jag nyttjar grammatik anpassad för årskursen. Gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Jag visar på god kännedom gällande grammatik anpassad för årskursen. Gör få/inga fel.
Stavning
Jag gör stavfel på enkla och redan bekanta ord, vilket stör begripligheten.
Jag gör vissa stavfel som ibland kan försvåra textens begriplighet.
Jag gör få stavfel i texten och de påverkar inte begripligheten nämnvärt.
Jag stavar i stort sett korrekt. Endast ett fåtal stavfel förekommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: