Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Fysik 8E: Värmelära

Skapad 2018-03-06 13:28 i Kapareskolan E-H Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Fysik

Ej uppnått lägsta kunskapsnivå
E
C
A
Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om materia, energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att beskriva och ge exempel på dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materia, energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara olika samband med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materia, energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara mer komplexa samband och generalisera med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan beskriva och ge exempel på viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan förklara och visa på samband mellan några viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Naturvetenskapens karaktär
Den här aspekten handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet och hur naturvetenskapen utvecklas.
Du genomför undersökningar utifrån givna planeringar.
Du följer givna planeringar och kan skapa egna enkla frågeställningar och planeringar som efter korrigering går att arbeta utifrån
Du följer givna planeringar och skapar egna enkla frågeställningar och planeringar som går att arbeta utifrån.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar med förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor, och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussioner framåt.
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussioner framåt.
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussioner framåt samt fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: