Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension

Skapad 2018-03-07 13:43 i Wallbergsskolan Grundskolor
Du ska analysera "Cast Away" , en modern robinsonad
Grundskola 7 – 8 Svenska

Filmanalys

E, med knapp marginal
E
C
A
Inlämning
Du har lämnat in en filmanalys i tid för bedömning.
Innehåll: dramaturgi
Du redogör kort för handlingen i filmen och nämner något om miljön. Din koppling till den dramaturgiska kurvan är ytlig eller bristfällig.
Du beskriver kortfattat filmens dramaturgi och miljö.
Du beskriver filmens dramaturgi, och miljö på ett relativt utvecklat sätt genom att ge tydliga exempel, t ex vad som avviker eller stämmer överens med den dramaturgiska kurvan, hur miljön påverkar upplevelsen osv)
Du beskriver utförligt filmens dramaturgi och vilken betydelse miljön har på ett utvecklat sätt genom att ge tydliga exempel.
Innehåll: karaktärer
Du beskriver kort filmens viktigaste karaktärer (Florence Foster, McClaire och Mr McMoon).
Du beskriver kort filmens viktigaste karaktärer (Florence Foster, St. Claire och Mr McMoon) och utvecklar karaktärs-beskrivningen av minst en av dem.
Du utvecklar din beskrivning av de tre viktigaste karaktärerna (Florence Foster, McClaire och Mr Moon.)
Du ger träffsäkra karaktärs-beskrivningar av de tre viktigaste karaktärerna och tar även upp något om några av de andra karaktärerna som har betydelse för filmens handling.
struktur
Rubrik eller styckeindelning saknas.
Rubrik finns och ansatser till styckeindelning finns, men den är inte korrekt gjord (hybridstycken)
En passande rubrik finns och styckeindelningen är till största del korrekt.
Din rubrik är träffsäker och styckeindelningen är korrekt.
Ordval & meningsbyggnad
Du har stora brister i ditt språk, som gör att det är svårt att få något sammanhang i din text.
Du har ett enkelt ordval och många gånger använder du samma ord, t ex när du binder ihop bisatser eller när du inleder meningar.
Ditt ordval är relativt utvecklat och du strävar efter att variera såväl inledningar på meningar som konjunktioner (bindeord).
Ditt ordval är varierat, träffsäkert och passar genren bra. Din meningsbyggnad är varierad och väl utvecklad.
Skriftspråk
Du har stora brister i ditt språk, som gör att det är svårt att få något sammanhang i din text.
Du använder ett enkelt språk som gåt att förstå, men en del språkfel smyger sig in här och där.
Du använder ett korrekt språk som du försöker variera för att göra texten mer intressant att läsa. Det finns en del språkfel (se E-kriteriet), men av blandad karaktär.
Du använder ett korrekt språk med variation. Ditt språk för handlingen framåt och gör texten intressant och spännande att läsa. Ditt språk är korrekt med ytterst få språkfel.
stavning
Upprepade stavfel förekommer.
Få stavfel finns.
Stavfel saknas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: