👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav År 3 NO 190904

Skapad 2018-03-07 14:41 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Matris för kunskapskraven År 3 i NO dock inte för allt centralt innehåll.
Grundskola 1 – 3 Kemi Fysik NO (år 1-3) Biologi

Matris No Kunskapskrav

Område
Godtagbara kunskaper åk 3
Året runt i Naturen
Eleven kan visa och beskriva hur jorden roterar kring solen.
Eleven kan visa och beskriva hur månen och jorden roterar kring solen.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven kan benämna de olika årstiderna och veta dess ordning
Eleven kan genom observation fastställa vilken årstid det troligast är.
Eleven kan i samtal om årstider berätta om förändringar i naturen. Eleven gör enkla observationer av årstider.
Eleven kan med stöd av en vuxen beskriva vad en livscykel är.
Eleven kan beskriva vad en livscykel är.
Eleven kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Eleven kan namnge 5 växter och 5 djur i deras närområde.
Eleven känner till olika egenskaper hos djur och växter.
Eleven namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper.
Eleven kan förklara med hjälp av en vuxen vad en näringskedja är.
Eleven kan berätta om en näringskedja där de själva ingår.
Eleven beskriver och ger exempel på kopplingar mellan djur och växter i enkla näringskedjor.
Kropp och hälsa
Eleven kan namnge och berätta var ca: 20 yttre kroppsdelar
Eleven känner till och kan namnge våra sinne.
Eleven berättar om några av människans kroppsdelar och sinnen
Eleven känner till vissa faktorer som påverkar människans hälsa.
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människans hälsa.
Eleven kan med stöd berätta om ljus och ljud.
Eleven kan berätta om ljus och ljud.
Kraft och rörelse
Eleven kan med stöd av en vuxen samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Material och ämnen i vår omgivning
Eleven känner till olika slags material. (trä, plast, glas, metall, papper)
Eleven känner till några egenskaper för olika material.
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Eleven känner till vattnets tre faser (fast, flytande och gas)
Eleven känner till luftens egenskaper. (tar plats, väger, gör motstånd)
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Eleven förstår skillnaden mellan lösningar och blandningar.
Eleven känner till olika separationsmetoder.
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Berättelser om natur och naturvetenskap
Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetsätt
Eleven kan med stöd av en vuxen utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar.
Eleven kan med stöd av andra elever utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar.
Eleven kan utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Eleven kan med stöd av en vuxen i det undersökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven kan i det undersökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.