Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingspsykologi

Skapad 2018-03-08 09:07 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Filmanalys "We need to talk about Kevin"
Gymnasieskola 2

Matris kopplad till Filmen "We need to talk about Kevin"

Rubrik 1

Utvecklingspsykologisk teori med avseende på John Bowlbys anknytningsteori, Erik Erikssons utvecklingsteori och Margaret Mahlers objektrelationsteori
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Eleven redogör för utvecklings-psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
översiktligt begränsade delar
utförligt
utförligt och nyanserat för omfattande delar
Ny aspekt
I samband med det för eleven resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
enkla resonemang
välgrundade resonemang
välgrundade och nyanse-rade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: