Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MASMAI0 Praktiska och Teoretiska delmoment

Skapad 2018-03-09 11:01 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Maskin- och Lastbilsteknik introduktiom
Gymnasieskola 2 – 3
Teori
Praktik
Lärare
Konstruktionsprinciper
Konstruktionsprinciper för lastbilar och mobila maskiner i relation till deras användningsområden.
Huvudkomponeter
Funktionsprinciper för fordons system och deras huvudkomponenter samt hur komponenter och system samverkar med varandra.
Felsökning underhåll och rep.
Felsökning, underhåll och reparation i samband med funktions- och säkerhetskontroll.
Säkerhetskontroll
Funktions- och säkerhetskontroll.
Regler för handhavande
Regler för handhavande, vård och tillsyn av lastbilar, mobila maskiner och tillbehör.
Regler för besiktning
Regler för besiktning av lastbilar, mobila maskiner och tillbehör.
Ekonomi driftstörningar
Konsekvenser av eftersatt underhåll, beträffande ekonomi, miljö, driftstörningar och trafiksäkerhet.
Påverkande kostnader
Faktorer som påverkar kostnader för drift och underhåll.
Teknisk information
Begrepp i samband med teknisk information om handhavande, kontroll och vård av maskiner, lastbilar och tillbehör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: