Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Samband åk 8

Skapad 2018-03-12 08:29 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En bedömningsmatris till arbetsområdet Samband i åk 8.
Grundskola 8 Matematik

Bedömningen avser arbetsområdet Samband för åk 8 som beskrivs i en separat LPP.

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven har en grundläggande förståelse för koordinatsystem och proportionalitet.
Eleven behärskar de matematiska begreppen och visar förståelse för dem. Eleven kan använda olika grafer för att beskriva samband.
Eleven behärskar de olika begreppen och använder dem i sina resonemang och redogörelser. Eleven är väl förtrogen med att beskriva samband. Eleven kan använda olika typer av diagram.
Rutinuppgifter
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter med samband. Eleven kan göra vissa beräkningar utifrån grafer.
Eleven kan utföra rutinuppgifter i flera steg. Eleven kan använda information i grafer för att lösa olika typer av uträkningar.
Eleven kan utföra rutinuppgifter i flera steg med avancerade samband och räkneuppgifter. Eleven kan utläsa samband ur olika typer av diagram.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar samband.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan använda områdets alla delar i avancerade problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: