👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken Uppdraget

Skapad 2018-03-13 16:21 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Historia Svenska

Rubrik 1

Uppdraget
Godkänd nivå
Klart godkänd
Mer än godkänd
Aspekt 1
Du läser den skönlitterära boken "Uppdraget" med
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Ny aspekt
Du gör sammanfattning av boken som är
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
enkel i stora drag vad boken handlar om
utvecklad mer detaljerad
välutvecklad väl detaljerad och informativ
Ny aspekt
Du beskriver din upplevelse av läsningen
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
på ett enkelt sätt
på et utvecklat sätt
på ett välutvecklat sätt
Ny aspekt
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Du kan göra boken levande genom bilder. Och sammanfatta handlingen.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar någorlunda.
Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar.
Bilderna och sammanfattningen av boken samspelar så att budskapet med texten förstärks.
Ny aspekt
Du visar kunskap om hur Sverige hade det under Beredskapstiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
ok
god
utmärkt
Ny aspekt
Du visar stor kunskap och förståelse kring hur det var att leva i Sverige under den här tiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
ok
god
utmärkt