👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna vt 2018

Skapad 2018-03-14 15:47 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen.
Kunskaper
I din beskrivning finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Relevanta detaljer med betydelse för din beskrivning finns med och visar på en god förståelse för ämnet.
Relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen ger din beskrivning ett djup.
Jämföra
Resonera om likheter och skillnader mellan religionerna
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du jämför med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du jämför utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du jämför utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Se samband
Dra slutsatser om religion och samhälle
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda slutsatser, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda slutsatser, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.