Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oral presentation in English

Skapad 2018-03-15 09:42 i Forssaklackskolan Borlänge
Matris till muntlig redovisning i engelska, år 7-9.
Grundskola 7 – 9

Underlag för bedömning av muntlig redovisning i engelska, år 7-9..

Muntlig redovisning i engelska, år 7-9.

Inte där ännu...
E
C
A
Innehåll
Du ska presentera ett ämne, så att innehållet framgår för åhörarna. Innehållet ska följa en röd tråd och du ska även ge dina egna tankar kring ditt val av ämne.
  • En  7-9
  • En  7-9
  • En  7-9
Du kan inte välja texter och talat språk från olika medier, eller, du kan inte använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan inte komma på något ämne att redovisa om.
Du kan välja texter och talat språk, från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan komma på ett eget ämne, där du inte behöver söka fakta.
Du kan välja text och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan komma på ett eget ämne där du inte behöver söka fakta och du kan förklara varför du valde det.
Du kan välja text och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan komma på ett eget ämne där du inte behöver söka fakta och du kan på ett relevant sätt förklara varför du har valt det.
Sammanhang när du muntligt presenterar innehållet.
Du ska presentera innehållet så att man förstår det du menar. Uttal och variation i innehåll är viktigt.
  • En  7-9
  • En  7-9
  • En  7-9
I muntliga framställningar i olika genrer kan du inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig med flyt och anpassning till dem som lyssnar.
Du ska kunna presentera innehållet så att det inte är för svårt samt att du inte kommer av dig för mycket, för då kan åhörarna tappa fokus och intresse för din presentation.
  • En  7-9
  • En  7-9
Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra din redovisning.
För att göra innehållet tydligare, om du till exempel inte kommer ihåg ett viktigt ord eller om du kommer av dig, så kan du ändå hitta en väg ur svårigheten och komma vidare i din redovisning.
  • En  7-9
  • En  7-9
Du kan inte förtydliga eller variera din kommunikation för att förbättra den.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enklare förbättringar av din redovisning.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av din redovisning.
För att variera och förtydliga din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av din redovisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: