Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellprojektet

Skapad 2018-03-15 18:07 i Getingeskolan Halmstad
Arbete med litteratur och dess författare, vilka ingår i vårt novellprojekt.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Novellprojekt

F
E
D
C
B
A
Läsflyt
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och kan på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier.
Du kan med gott flyt läsa skönlitteratur och kan på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier.
Du kan med mycket gott flyt läsa skönlitteratur och kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier.
Läsförståelse
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet med en viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet med en relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet med en god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolkning
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken och som kan läsas mellan raderna utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderana eller är dolda i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Analys upphovsman
Du kan föra enkla resonemang om boken med kopplingar till dess upphovsman. Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan föra utvecklade resonemang om boken med kopplingar till dess upphovsman. Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om boken med kopplingar till dess upphovsman. Du drar väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Analys sammanhang
Muntligt
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen i boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen i boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen i boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Skriftligt
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: