Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading project - Diary of a Wimpy Kid

Skapad 2018-03-19 14:58 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
En lärandematris kopplad till arbetet med skönlitterär bok
Grundskola 7 – 9 Engelska

I denna matris kan du se vad som förväntas av dig inom de olika delarna av kunskapskraven.

F
->
E
->
C
->
A
Formulera och uttrycka dig i tal
Du kan inte berätta/diskutera om det du läst eftersom du inte förstått det du läst eller inte läst boken alls. Du har svårt att med enkel engelska förmedla det du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
På väg mot
Du berättar/diskuterar enkelt, begripligt och ganska sammanhängande. Ditt språk går att förstå även om det innehåller några oklarheter (ordval/grammatik/uttal).
På väg mot
Du berättar/diskuterar ganska varierat, ganska tydligt och ganska sammanhängande. Du har även ett ganska bra flyt. Ditt språk är ganska korrekt och varierat (ordval/grammatik/uttal/flyt).
På väg mot
Du berättar/diskuterar varierat, tydligt och sammanhängande. Du berättar även med bra flyt. Ditt språk är korrekt och mycket varierat (ordval/grammatik/uttal/flyt).
Formulera dig i skrift
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
På väg mot
Du berättar enkelt, begripligt och ganska sammanhängande. Ditt språk går att förstå även om det innehåller några oklarheter (ordval/grammatik/uttal).
På väg mot
Du berättar ganska varierat, ganska tydligt och ganska sammanhängande. Du har även ett ganska bra flyt. Ditt språk är ganska korrekt och varierat (ordval/grammatik/uttal/flyt).
På väg mot
Du berättar varierat, tydligt och sammanhängande. Du berättar även med bra flyt. Ditt språk är korrekt och mycket varierat (ordval/grammatik/uttal/flyt).
Visar förståelse för textens innehåll
Du kan inte beskriva, diskutera och kommentera textens innehåll eftersom du inte förstått det du läst eller inte läst boken helt/alls. Ditt innehåll är mycket magert.
På väg mot
Du förstår det mesta av innehållet och tydliga detaljer i texten. Du visar din förståelse genom att du kan beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer på ett enkelt sätt.
På väg mot
Du förstår det mesta av innehållet och viktiga detaljer i texten. Du visar din förståelse genom att du kan beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer på ett utvecklat sätt.
På väg mot
Du förstår både helhet och detaljer i texten. Du visar din förståelse genom att du kan beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: