Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2018-03-19 21:36 i Svärdsjöskolan Falun
Att skriva en saga
Grundskola 7

Här ser ni vilka förmågor som bedöms.

Skriva

F
E
C
A
Koppling till uppgiften
  • Sv  E 9
Ej uppnått kunskapskravet.
Eleven följer instruktionen. texten fungerar relativt väl som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en saga.
Innehåll
  • Sv  E 9
Ej uppnått kunskapskravet.
Eleven skriver en saga med enkla gestaltande beskrivningar av tex miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en saga med utvecklade gestaltande beskrivningar av tex miljö och personer, samt utvecklat berättargrepp
Eleven skriver en saga med välutvecklade gestaltande beskrivningar av tex miljö och personer samt välutvecklat berättargrepp.
Struktur
  • Sv  E 9
Ej uppnått kunskapskravet
Sagans dramaturgi är enkel. Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Sagans dramaturgi är relativt komplex. Sagan är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, tex genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Sagans dramaturgi är komplex. Sagan är sammanhängande och välstrukturerad, tex genom en konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
  • Sv  E 9
Ej uppnått kunskapskravet.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av sagan.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av sagan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar innehållet i sagan väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
  • Sv  E 9
Ej uppnått kunskapskravet.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: