👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig bokpresentation av valfri bok

Skapad 2018-03-21 17:56 i Furulunds skola F-6 Partille
Muntlig presentation av författarporträtt och bokanalys av valfri bok och ett digitalt hjälpmedel ska användas.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningen koncentreras på följande:

Att du kan skapa och följa en för dig själv skapad läsplan. Att du kan genomföra en muntlig presentation i vilken du visar att du har läst och förstått boken. Att du i din presentation visar prov på att du kan tolka innehållet i det du har läst, att du med hjälp av källor kan söka information om författaren, samt att du kan reflektera över din egen läsning. Att du är förberedd och har tänkt igenom din presentation.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tal och innehåll.
Presentation av boken och författare.
Otydlig presentation av bokens titel och/eller författare
Visar upp boken. Säger endast bokens titel, författare och genre.
Presenterar bokens titel, författare och bokens genre. Berättar vilken målgrupp boken vänder sig till. Gör jämförelser med de övriga böcker författaren skrivit och den du presenterar idag.
Resumé av boken.
Handling- personer- miljö och tid.
Beskriver något osammanhängande bokens handling och huvudperson.
Berättar kortfattat bokens handling, presenterar bokens huvudpersoner och berättar kort i vilken miljö boken utspelar sig. Nämner någon biperson.
Beskriver bokens handling och i vilken miljö och tid boken utspelar sig. Presenterar bokens huvudperson och berättar mer ingående om denna (alltså inte bara om personens utseende utan även om personens egenskaper och handlande). Presenterar någon biperson.
Beskriver utförligt bokens handling och i vilken tid och miljö den utspelar sig. Presenterar bokens huvudsakliga karaktärer noggrant.
Uppläsning ur boken.
Läser inte högt ur boken för åhörare.
Läser ett kort avsnitt ur boken och sätter in avsnittet hyfsat i sitt sammanhang.
Läser med viss inlevelse ett kort avsnitt ur boken, sätter in avsnittet i sitt sammanhang. Motiverar valet av avsnitt. Har någon utvecklad tanke kring stycket.
Läser med stor inlevelse ett avsnitt ur boken, sätter avsnittet i sitt sammanhang. Motiverar valet av avsnitt väl och har egna välutvecklade tankar/åsikter om stycket och om budskapet.
Omdöme av boken.
Missar att ge ett omdöme av boken.
Berättar vad som är bra och mindre bra med boken och framför egna åsikter på ett ganska tydligt sätt.
Framför egna tankar och åsikter på ett sätt som är tydligt och väl underbyggt med exempel från boken.
Behandlar och utvecklar åsikter och tankar i ett resonemang om bokens tema och kan motivera med tydliga argument. Använder ett varierat och väl nyanserat språk. Motiverar varför boken är värd att rekommendera. Berättar om något speciellt du tänkte på när du läste boken.
Tal och utförande.
Åhörarkontakt
Lite ögonkontakt. Läser det mesta innantill.
Tittar upp, söker ögonkontakt, men är alltför beroende av manus. Läser mycket innantill. Tänker inte så mycket på sitt kroppsspråk.
Har ögonkontakt med åhörarna. Försöker använda endast stödord. Ganska öppet kroppsspråk.
Har god ögonkontakt med åhörarna. Ledigt, avslappnat kroppsspråk.
Tempo & ton.
Pratar fort/tyst.
Talar tydligt och lugnt ibland.
Talar tydligt och lugnt nästan hela tiden. Talar ganska fritt.
Talar tydligt och i lagom takt hela tiden. Talar fritt.
Engagemang
Osäkerhet i agerandet
Viss osäkerhet i agerandet.
Ganska stor säkerhet i agerandet.
Visar stor säkerhet och engagemang i sitt framträdande.
Tal och disposition.
Struktur / tydlighet. "Röd tråd" och avslut.
Det är svårt att följa med i redovisningen. Saknar avslut.
Följer en röd tråd men hoppar lite i berättelsen. Otydlig avslutning.
Klar och tydlig struktur, men utan övergång mellan avsnitten i redovisningen. Tydligt avslut.
En mycket tydlig och självständig struktur, tydlig röd tråd och med övergångar mellan avsnitten. En tydlig avslutning.
Tal och utformande.
Layout, framförande, kreativitet.
Lägger lite eller ingen tid eller engagemang för att förbereda presentation av arbete.
Gör en kort, enkel presentation.
Gör ett noggrant arbete och har förberett redovisningen väl.
Gör ett noggrant arbete och är mycket väl förberedd inför presentationen.
Författarporträtt
Gör en enkel presentation om bokens författare, utifrån anvisningar.
Gör en utvecklad presentation av bokens författare, utifrån anvisningar.
Gör en välutvecklad presentation av bokens författare, utifrån anvisningar.
Bildspråk/ stämning i boken/ koppling mellan författare och verk
Visar ett exempel på liknelse/ bildspråk. har inte med koppling mellan författare / verk
Visar några exempel på liknelse och bildspråk. Visar en koppling mellan författare / verk
Visar några utvecklade exempel på liknelse och bildspråk, stämning i boken. Visar en utvecklad koppling mellan författare / verk
Visar några väl utvecklade exempel på liknelse och bildspråk. Visar en väl utvecklad koppling mellan författare / verk