👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AO kärlek resonerande bedömningsuppgift i Biologi

Skapad 2018-03-23 09:28 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Bild Biologi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda naturvetenskapliga begrepp
Jag använder mig av få ämnesspecifika ord/begrepp i mitt arbete.
Jag använder mig av ämnesspecifika ord/begrepp i mitt arbete
Jag använder mig av ämnesspecifika ord(begrepp på ett säkert sätt i mitt arbete.
Förklara begrepp
Mitt arbete innehåller inga förklaringar av de begrepp jag använder.
Mitt arbete innehåller förklaringar av något enstaka begrepp som jag använder.
Mitt arbete innehåller för ämnet relevanta förklaringar av begreppen jag använder.
Föra resonemang och utgå ifrån naturvetenskaplig fakta
Jag resonerar på ett enkelt sätt kring kärlek, relationer och sex. I mitt resonemang utgår jag delvis från naturvetenskaplig kunskap.
Jag för utvecklade resonemang kring kärlek, relationer och sex. I mitt resonemang utgår jag från naturvetenskaplig fakta och kan se paralleller mellan kroppens byggnad och funktion.
Jag för väl utvecklade resonemang kring kärlek, relationer och sex. I mitt resonemang utgår jag på ett tydligt sätt från naturvetenskaplig fakta. Jag kan dra paralleller mellan kroppens byggnad och funktion och visar detta i mina resonemang.
Föra resonemang i flera led
Jag kan resonera i flera led.
Föra resonemang innehållande egna tankar
Jag använder mig bara av egna åsikter.
Jag använder mig av både fakta och egna åsikter.
Jag har en väl avvägd balans mellan fakta och egna åsikter.
Beskriva konsekvenser
Jag beskriver i mina resonemang några tänkbara konsekvenser av de val en människa gör vad gäller kärlek, relationer och sex.