Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UF- Avveckla (ENTENR)

Skapad 2018-03-23 14:20 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Entreprenörskap

Förtydligande av GENOMFÖRA

Kunskapen visas genom att arbeta flitigt och ta ansvar. Genom att göra saker inom deadline och genom att göra vad du lovat. Du identifierar när problem uppstår och finner lösningar på dessa. Läraren är handledare och ska användas som resurs för att komma framåt i företagandet. E-nivå innebär att läraren har en stödjande roll, medan C- och A-nivån innebär att läraren har en coachande roll. Diskutera och kommunicera flitigt med läraren samt använd den feedback som ges, för att komma framåt i ditt företagande.
E
C
A
Kunskapsmål GENOMFÖRA
Eleven tar ansvar för och genomför arbetet enligt planen. Eleven identifierar och löser problem som uppstår i projektet
På ett tillfredsställande sätt I samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett tillfredsställande sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett gott sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling

Förtydligande av RUTINER

Vid det här laget bör företaget ha fungerande rutiner på plats. Dokumentation, informationsflödet och kommunikationen bör fungera. Kom ihåg att det är vars och ens ansvar att följa de rutiner som beslutats i gruppen.
E
C
A
Kunskapsmål RUTINER
Eleven följer rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande av NÄTVERK

Använd er rådgivare som bollplank när det gäller årsredovisningen. Passa även på att diskutera framtiden med er rådgivare. Hur kan ni använda erfarenheterna från UF-året för att skapa möjligheter i framtiden?
E
C
A
Kunskapsmål NÄTVERK
Eleven redogör för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt
Redogör översiktligt
Redogör utförligt Identifierar nätverk för projektet
Redogör utförligt Identifierar nätverk för projektet Skapar nätverk och samverkar i dessa

Förtydligande av UTVÄRDERA

På bolagsstämman presenterar du och övriga i företaget hur UF-året har varit. Läsåret avslutas med att du gör en individuell utvärdering.
E
C
A
Kunskapsmål UTVÄRDERA
Eleven utvärderar gruppens eller sin egen arbetsprocess. Eleven för resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Utvärderar med enkla omdömen. Enkla resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen. Välgrundade resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen OCH ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Välgrundade och nyanserade resonemang

Förtydligande av MARKNADSFÖRA

Under bolagsstämman så presenterar ni företaget så att publiken uppfattar företaget och dess ledning som seriös och professionell. Innehållet ska vara väl genomarbetat, men för helhetsintrycket så har även komponenter såsom kroppsspråk och klädsel betydelse.
E
C
A
Kunskapsmål MARKNADSFÖRA
Eleven marknadsför och presenterar sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande EKONOMI

För att klara arbetet sista arbetsområdet AVVECKLA så gör du sista delen i UFs interaktiva kurs "Smart Företagande" som ligger på hemsidan. Ett E-krav i Entreprenörskapen är att få godkänt i samtliga delar i "Smart Företagande"-kursen. Du visar också att ditt företag har ordning på alla kvitton och underlag som rör pengar, och bokför det sista av företagets ekonomiska händelser i Visma eEkonomi. Det ekonomiska resultatet presenteras och kommenteras slutligen i företagets årsredovisningen.
E
C
A
Kunskapsmål EKONOMI
Eleven upprättar ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet Strukturerat
Med säkerhet Strukturerat Värderar de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: