Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga: Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva

Skapad 2018-03-23 15:14 i Vallåsskolan Halmstad
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 Saga
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningsmatris i svenska åk 7 för momentet skriva (saga)

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en saga.
Innehåll
Eleven skriver en saga med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. sagomiljö, otroliga händelser, personer samt enkla berättargrepp. Du använder typiska sagoingredienser som ex svåra uppdrag, talen tre och sju på ett enkelt sätt
Eleven skriver en saga med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. sagomiljö, otroliga händelser, personer samt utvecklade berättargrepp. Du använder typiska sagoingredienser ex svåra uppdrag, talen tre och sju på ett utvecklat sätt.
Eleven skriver en saga med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. sagomiljö, otroliga händelser, personer samt välutvecklade berättargrepp. Du använder typiska sagoingredienser ex svåra uppdrag, talen tre och sju på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Sagans dramaturgi är enkel.
Sagans dramaturgi är relativt komplex.
Sagans dramaturgi är komplex.
Struktur
Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Sagan är sammanhängande och har en utvecklad textbindning. Strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik med sagokänsla
Sagan är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. som passar en saga. .
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Ex. användning av ålderdomliga ord
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i sagan väl. Ex. användning av ålderdomliga ord
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Dvs att du växlar mellan långa och korta meningar samt inleder meningarna på olika sätt.
Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Dvs att du växlar mellan långa och korta meningar samt inleder meningarna på olika sätt
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus används mestadels korrekt
Tempus används på ett korrekt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: