Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2018-03-25 22:36 i Furulunds skola Partille
Grundskola 6 – 9 Matematik

Matematikämnet innehåller många delar t.ex. att räkna rätt, att förstå och använda olika metoder. Det handlar också om att välja den lämpligaste metoden i sammanhanget,att lösa problem, att bedöma rimligheten i dina uträkningar och att reflektera över hur matematiska modeller kan användas i många skilda sammanhang.
Med hjälp av matrisen kan du fundera över dina kunskaper och färdigheter i matematik.
Vi har arbetat med olika typer av diagram, att läsa av dem och att rita själv. Vi har arbetat med medelvärde och median.
Du har i en grupp valt en frågeställning, undersökt och redovisat muntligt och skriftligt med tabell och diagram.

>
>>
>>>
>>>>
Begrepp
stapel- linje- och cirkeldiagram, typvärde, medelvärde, median avprickning och tabell
Jag kan besvara enkla frågor om matematiska begrepp korrekt.
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Räknemetoder
Att läsa av och konstruera diagram, och välja rätt diagram i sammanhanget. Att beräkna medelvärde och median.
Jag har grundläggande kunskaper i enkel sifferräkning med olika metoder.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Jag kan lösa enkla problem på ett godtagbart sätt.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
Resonemang
Jag kan känna igen och skilja mellan korrekta och felaktiga resonemang.
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Kommunikation
Du har fått berätta om er frågeställning, hur ni gjorde undersökningen och vad ni kom fram till.
Jag kan förklara vad jag menar med egna ord på ett begripligt sätt.
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: