Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalism

Skapad 2018-03-26 10:00 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap

Förmåga

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Analys
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor
Använder samhällsvetenskapliga begrepp
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp,
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp,
Skriva en uppsats efter formalia. Söka, granska, tolka information. Vara källkritisk och källhänvisa.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: