👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, energi och effekt- Fysik åk 8

Skapad 2018-03-26 10:06 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Fysik

Betyget D innebär att alla kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att alla kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

F2 - Genomföra undersökningar

Nïvå E
Nivå C
Nivå A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan: ● genomföra undersökningar utifrån en färdig planering. ● komma på enkla frågor och planeringar som innehåller delar av det som behöver vara med.
Du kan: ● genomföra undersökningar utifrån en färdig planering. ● komma på enkla frågor och planeringar som innehåller det som behöver vara med, men de behöver utvecklas för att kunna fungera och användas.
Du kan: ● genomföra undersökningar utifrån en färdig planering. ● komma på enkla frågor och planeringar som innehåller det som behöver vara med.
Använda utrustning
Du kan: ● använda utrustning på ett säkert sätt ● och oftast riktigt sätt som gör att undersökningen blir som det är planerat.
Du kan: ●använda utrustning på ett säkert sätt ●och riktigt sätt som gör att undersökningen blir som det är planerat
Du kan: ● använda utrustning på ett säkert sätt ● och riktigt och effektivt sätt (kan vara att mäta noggrant och slippa göra om något flera gånger) som gör att undersökningen blir som det är planerat.
Resultat, modeller och teorier
Tolka resultat, dra slutsatser och förklara dina slutsatser.
Du kan: ● jämföra dina resultat (som inte behöver vara teoretisk rätt) med undersökningens fråga och drar då en enkel slutsats. ● förklara din slutsats (för att..) genom att använda någon naturvetenskaplig modell och förklaring.
Du kan: ● jämföra dina resultat (som inte behöver vara teoretisk rätt) med undersökningens fråga och drar då en utvecklad slutsats. ● förklara din slutsats (för att..) genom att använda flera och oftast riktiga naturvetenskaplig modeller och förklaringar.
Du kan: ● jämföra dina resultat (som inte behöver vara teoretisk rätt) med undersökningens fråga och drar då en välutvecklad slutsats. ● förklara din slutsats (för att..) genom att använda de naturvetenskapliga modeller och förklaringar som behövs.
Resultat, rimlighet och förbättring
Fundera kring om resultatet är rimligt (verkar rätt) och hur undersökningen kan förbättras.
Du kan: ● ha enkla resonemang kring om resultatet verkar rätt/rimligt. Genom att jämföra med något du varit med om själv. ● ge något förslag som kan förbättra undersökningen, (vilket gör att resultatet går att lita mer på), men ditt förslag är inte kopplat till just den här undersökningen.
Du kan: ● ha utvecklade resonemang kring om resultatet verkar rätt/rimligt. Genom att jämföra med hur det borde ha blivit teoretiskt. ● ge ett förslag som kan förbättra undersökningen,(vilket gör att resultatet går att lita mer på), för just den här undersökningen.
Du kan: ● ha välutvecklade resonemang kring om resultatet verkar rätt/rimligt. Genom att jämföra med hur det borde ha blivit teoretiskt och möjliga felkällor (saker som kan ha påverkar undersökningen så att resultatet blev fel). ● ge ett förslag som kan förbättra undersökningen, (vilket gör att resultatet går att lita mer på), för just den här undersökningen. ● förklara varför (för att..) ditt förslag kan göra så att man kan lita mer på dina resultat. ● visa på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Redovisa undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dina dokumentationer är ENKLA. Det är inte så tydligt hur du gjorde eller vad dina resultat blev.
Dina dokumentationer är UTVECKLADE. Det är tydligt hur du gjorde och vad dina resultat blev.
Dina dokumentationer är VÄLUTVECKLADE. Det är mycket tydligt hur du gjorde och vad dina resultat blev.