Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2018-03-28 09:20 i Andersbergsskolan Halmstad
Arbete kring vikingatiden, läromedel "Koll på vikingatiden" samt eget material. Filmer från SLI i serien "Odens rike".
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska Samhällskunskap Religionskunskap Historia Bild

Kopplingar till läroplanen

 • Sv  4-6   Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6   Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6   Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6   Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6   Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • SvA  4-6   Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Du når delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du når målen med god marginal
Vikingatiden
Du ska känna till hur vi idag vet så mycket om vikingatiden och samhället som fanns då.
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du är osäker på hur samhället såg ut på vikingatiden.
Gravar, runstenar och andra fynd berättar om vikingatiden.
Du känner till några saker om vikingatiden samt några fynd om hur man levde då.
Du känner till många saker om vikingatiden samt flera fynd om hur man levde då.
Vikingafärder
Du ska kunna berätta om hur vikingarna seglade och vilken betydelse deras handel hade för samhället.
 • Hi
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan med hjälp berätta om vikingarnas färder och handel.
Titta på kartan och se vilka stora områden vikingarna färdades i. Det är länge sedan och det är konstigt att de tog sig så långt med den tidens skepp.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vikingarnas färder och handel.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vikingarnas färder och handel.
Vikingarnas hem
Du ska kunna berätta om hur vikingarna bodde och vad de jobbade med. Du ska prova att skriva egen text samt tyda runalfabetet.
 • Bl
 • Bl
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Hi
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan med hjälp berätta om vikingarnas liv. Du har provat att skriva en egen text med runalfabetet.
Var aktiv på lektionerna, du behöver både lyssna och vara med i diskussioner.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vikingarnas liv. Du har skrivit en egen text samt provat att tyda runalfabetet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring vikingarnas liv. Du har skrivit en egen text samt provat att tyda runalfabetet.
Vem bestämde hos vikingarna?
Du ska känna till hur vikingasamhället var uppbyggt samt kunna göra jämförelser till dagens samhälle.
 • Sh
 • Sh
 • Sh  4-6
Du kan med hjälp göra jämförelser mellan dåtid och nutid.
Det är viktigt att du förstår hur samhällen byggs upp, det finns både likheter och skillnader.
Du har grundläggande kunskaper och kan föra enkla resonemang när du jämför dåtid och nutid.
Du har goda kunskaper och kan föra relativt utvecklade resonemang när du jämför dåtid och nutid.
Vikingarnas tro
Du ska känna till asatron, några riter de hade samt kristendomens införande under vikingatidens slut.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Re
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du känner till något om asatron.
Asatron är en viktig del av den svenska kulturen, att kristendomen kom till Sverige gjorde att vikingatiden tog slut.
Du har grundläggande kunskaper om asatron, du ser kopplingen mellan kristendomens införande och vikingatidens slut.
Du har goda kunskaper om asatron, du ser kopplingen mellan kristendomens införande och vikingatidens slut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: