Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning - vt år 1 (muntligt och skriftligt)

Skapad 2018-04-03 21:26 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 1 Matematik

Nedanstående matris redovisar resultaten för Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning för vårterminen år 1.
Frågor betecknas M1 för muntligt test, fråga 1, och S1 för skriftligt test, fråga 1.

Taluppfattning

  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
L
M
H
Talraden - räkna från 1
Räknar till 50 (Fråga M1)
Räknar till 100 (Fråga M1)
Testas ej
Talraden - börja räkna mitt i
Området 8-20 (Fråga M2)
Området 25-40 (Fråga M2)
Området 190-220 (Fråga M2)
Talraden - räkna nedåt
Räkna nedåt från 10 (Fråga M3)
Räkna nedåt från 15 (Fråga M3 samt S2b)
Räkna nedåt området 99-0 (Fråga M3)
Antal
Området 1-6 (Fråga S1, minst 2 av 3 samt S3, minst 3 av 4)
Testas ej
Testas ej
Talraden - efter
Området 1-11 (Fråga M4 samt S2, minst 3 av 4)
Området 20-100 (Fråga M4 samt S1, minst 2 av 3 efter)
Området 101-220 (Fråga M4 samt S1, minst 2 av 3 efter)
Talraden - före
Området 5-11 (Fråga M5)
Området 20-100 (Fråga M5 samt S1, minst 2 av 3 före)
Området 101-310 (Fråga M5 samt S1, minst 4 av 6 före)
Storleksordna tal
Området 1-9 (Fråga S4, ett misstag godkänt, godkänt även om störst först)
Området 1-31 (Fråga S5, ett misstag godkänt, godkänt även om störst först)
Området 1-250 (Fråga S4, ett misstag godkänt, godkänt även om störst är först)
Talraden - hopp
10-hopp uppåt på jämna tiotal, området 10-50 (Fråga M6)
10-hopp uppåt på jämna tiotal, området 0-100 (Fråga M6) 2-hopp uppåt inom området 0-20 (Fråga S2a)
10-hopp uppåt oavsett första tal, området 0-100 (Fråga M6) 3-hopp uppåt inom området 0-20 (Fråga S2a) 2-hopp nedåt inom området 0-40 (Fråga S2b)
Tallinjen
Testas ej
Området 0-20, en markering för varje heltal (Fråga S3, minst 4 av 5)
Området 0-50, ej markering för varje heltal (Fråga S3, minst 6 av 8)
Antalskonstans
Samma antal när föremål sprids ut (Fråga M7)
Testas ej
Testas ej
Subitisering
Kan uppfatta 5-6 prickar på en tärning utan att pekräkna (Fråga M8)
Kan uppskatta antal föremål i området 9-13 när en ser dem under 2 sekunder (Fråga M8)
Kan uppskatta antal föremål i området 15-20 när en ser dem under 2 sekunder (Fråga M8)

Beräkningar

  • Ma   3   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  • Ma   3   Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
L
M
H
Minskning
Kan minska ett steg inom området 1-9 (Fråga M9)
Kan minska ett steg inom området 10-15 (Fråga M9)
Kan skapa en räknehändelse för subtraktion inom området 11-19. Kan beskriva hur man beräknar en subtraktion inom området 11-19. (Fråga M9)
Fler / färre
Området 6-10 (Fråga M10)
Området 11-20 (Fråga M10)
Området 11-20, med tiotalsövergång (Fråga M10)
Uppdelning av tal
Området 1-5 - kan dela på flera sätt (Fråga M11 samt S5, minst 2 av 3)
Området 5-10 - kan dela upp tal samt avgöra hur många som saknas när några göms (Fråga M11 samt S4, minst 2 av 3)
Området 11-20 - kan avgöra hur många som saknas när några göms, inklusive tiotalsövergång (Fråga M11)
Hälften / dubbelt
Området 6-10, dela i två lika stora delar. Kan hantera begreppet hälften. (Fråga M12)
Området 6-10, dela i två lika stora delar. Kan hantera begreppen hälften och dubbelt. (Fråga M12)
Området 1-100. Kan hantera begreppen hälften och dubbelt. (Fråga M12)
Beräkna
Addition inom området 0-7 (Fråga S6, minst 2 av 3)
Addition och subtraktion inom området 0-10 (Fråga S6 och S7, minst 3 av 4 på respektive fråga)
Multiplikation inom tabellerna 1, 2, 3 (Fråga S7, minst 3 av 4)
Likhetstecknet
Testas ej
Addition inom området 0-10, summan både först och sist, lucka på någon av termerna (Fråga S8, minst 3 av 4)
Addition och subtraktion inom området 0-10, summa/differens både först och sist, lucka på någon av termerna (Fråga S5 och 6, minst 3 av 4 på respektive fråga)

Problemlösning

  • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma   3   Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  • Ma   3   Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
L
M
H
Problemlösning
Testas ej
Testas ej
HItta rätt i prislista och addera två varor inom området 0-100, dela lika. (Fråga S8 och S9, korrekta svar och minst en korrekt redovisad lösning)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: