Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris saga

Skapad 2018-04-05 13:31 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 7 Svenska

Matrisen nedan bedömer din förmåga att skriva en saga och på så sätt visar du att du vet vad som är typiskt för sagor.

E
C
A
Innehåll
Sagokriterier, miljöbeskrivning och personbeskrivning.
Du följer instruktionen till viss del - du har med en av tre innehållspunkter.
Du följer instruktionen relativt väl - du har med två av tre innehållspunkter.
Du följer instruktionen väl - alla tre innehållspunkter finns med.
Medvetenhet om genre - saga
Du försöker följa genrens (sagans) form och regler. Du försöker anpassa din text till genren (saga).
Du har kunskap om genrens (sagans) form och regler och använder dess möjligheter på ett relativt väl fungerande sätt för att bygga upp texten.
Du är väl medveten om genrens (sagans) form och regler och använder dess möjligheter på ett väl fungerande sätt för att bygga upp texten.
Textens uppbyggnad och struktur
Du skriver om några händelser men redovisar/ radar upp händelser mer än berättar/ målar upp något. Texterna har en enkel uppbyggnad. Det finns till viss del en röd tråd.
Du skriver på ett målande sätt. Du försöker att förmedla tankar och upplevelser. Strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Texten har en relativt komplex uppbyggnad. Det finns en röd tråd.
Du skriver på ett personligt och målande sätt. Du förmedlar tankar och upplevelser. Egna idéer presenteras utförligt och vävs ihop på ett genomtänkt sätt. Texten har en komplex uppbyggnad. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning. Det finns en tydlig röd tråd.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets regler för skiljetecken, stavning och tempus.
Du följer relativt väl skriftspråkets regler för skiljetecken, stavning och tempus.
Du följer väl skriftspråkets regler för skiljetecken, stavning och tempus.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt och fungerar i huvudsak. Talspråk förekommer i den berättande texten. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och fungerar relativt väl. Några talspråkliga inslag förekommer i den berättande texten. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och fungerar väl. Inget talspråk förekommer i den berättande texten. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: