Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter 5 rosa

Skapad 2018-04-05 19:33 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Lärande matris för återberättande texter för 5 rosa
Grundskola F Svenska

Återberättande texter

---->
--->
--->
Syfte
Du använder återberättandet för att återge händelser av olika slag i tex en artikel.
Du använder återberättandet för att återge händelser av olika slag i tex en artikel. Du försöker anpassa texten till syftet.
Du använder återberättandet för att återge händelser av olika slag i tex en artikel. Du anpassar texten till syftet.
Innehåll
Du håller dig huvudsakligen till ämnet, med en röd tråd genom berättelsen.
Du håller dig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en röd tråd.
Håller sig till ämnet och utvecklar innehållet utan att tappa den röda tråden.
Struktur
Rubrik Ingress Brdötext
Du skriver enkla återberättande texter/artiklar, utan någon tydlig struktur.
Du skriver enkla återberättande texter/artiklar, med en i huvudsak fungerande struktur.
Du skriver återberättande texter/artiklar med en väl fungerande struktur.
Språkliga drag
ex. Sambandsord för tid (t.ex. sen, efter en stund) Direkt/indirekt tal Verb i preteritum
Du använder enstaka språkliga drag som är typiska för återberättande texter.
Du använder några språkliga drag som är typiska för återberättande texter.
Du använder och utvecklar språkliga drag som är typiska för återberättande texter på rätt sätt.
Grammatik
Du stavar många ord rätt. Du skriver de flesta meningar med punkt och stor bokstav.
Du stavar de flesta ord rätt. Du skriver meningar med punkt och stor bokstav.
Du stavar alla ord rätt. Du skriver meningar med punkt och stor bokstav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: