Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - förmågan att samtala - engelska

Skapad 2018-04-06 15:32 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Engelska

Begriplighet-förmåga att uttrycka ett budskap klart och tydligt

Kriterier/nivåer

>>
>>
>>
Vilja och initiativ
Du deltar i samtal men men använder enkla ord/fraser .
Du deltar aktivt i samtal. Du utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera och ställa frågor.
Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. DU utvecklar innehållet i samtalet genom att ammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar. Du är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtalet.
Strategi
"Utveckla ditt flyt"
När du stöter på ord du inte kan lyckas du oftast göra dig förstådd genom kroppsspråk/förklaringar.
Du visar ett varierat ordförråd och du har inga problem med att förmedla ditt budskap.
Du talar med flyt och inlevelse och hittar snabbt synonymer och omformuleringar vid behov.
Vokabulär
"Utveckla variationen i språket"
Du visar ett ganska begränsat ordförråd men du lyckas förmedla ditt budskap så att det blir begripligt.
Ordvalet är passande och varierat.
Du visar ett mycket stort och varierat ordförråd, du använder synonymer och uttryck som är typiska för det engelska språket.
Uttal och intonation
"Öka ledigheten i språket"
Din intonation är påverkat av ditt modersmål och du har svårighet att uttala vissa ljud men du uttrycker dig begripligt.
Såväl uttal som intonation fungerar bra även om påverkan från modersmålet ibland förekommer.
Din intonation är korrekt och ditt uttal är tydligt och säkert även om vissa ord uttalas felaktigt.
Grammatik
"Utveckla din säkerhet i språket"
Du gör grammatiska fel som delvis försvårar förståelsen.
Grammatiska fel förekommer men stör inte helheten.
Du gör ytterst få grammatiska fel och visar stor språklig säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: