👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse [VT 18]

Skapad 2018-04-10 10:55 i Ugglums skola 5-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Engelska

I matrisen nedan ingår endast utvalda delar av Skolverkets kunskapskrav.

Kunskapskraven i sin helhet finns på www.skolverket.se

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att förstå och tolka innehållet i olika slags texter och att använda språkliga strategier för att förstå.
F
E
C
A
Förstå skrift
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
Förstå både helhet och detaljer
Redogöra, diskutera & agera
Visa förståelse översiktligt Agera godtagbart utifrån budskap och instruktioner
Visa förståelse välgrundat Agera tillfredsställande utifrån budskap och instruktioner
Visa förståelse välgrundat och nyanserat Agera med gott resultat utifrån budskap och instruktioner
Välja & använda strategi
Använda någon strategi för att underlätta förståelse
Använda strategier i viss utsträckning för att underlätta förståelse
(=C)
Välja & använda material
Välj material och använd det med viss relevans
Välj material och använd på ett relevant sätt
Välj material och använd på ett relevant och effektivt sätt