Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg NP Delprov B och C Svenska

Skapad 2018-04-10 10:57 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Betyget gäller delprov b och C läsförståelse och uppsats.
Grundskola 9 Svenska

Ur Skolverkets bedömningsanvisningar:
Delprov B ska pröva elevernas förmåga att "läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften".
Delprov C ska pröva elevernas "strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag." Provet avser att pröva elevernas förmåga att skriva antingen berättande texter och då visa att de behärskar:
språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
eller argumenterande/redogörande texter och då visa att de behärskar:
beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

F
E
D
C
B
A
Ditt betyg på Delprov B
Ny aspekt
Ditt betyg på Delprov C
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: