Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UF- Avveckla (FÖRENT)

Skapad 2018-04-11 11:12 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi

Förtydligande av GENOMFÖRA

Kunskapen visas genom att arbeta flitigt och ta ansvar. Genom att göra saker inom deadline och genom att göra vad du lovat. Du identifierar när problem uppstår och finner lösningar på dessa. Läraren är handledare och ska användas som resurs för att komma framåt i företagandet. E-nivå innebär att läraren har en stödjande roll, medan C- och A-nivån innebär att läraren har en coachande roll. Diskutera och kommunicera flitigt med läraren samt använd den feedback som ges, för att komma framåt i ditt företagande.
E
D
C
B
A
Kunskapsmål GENOMFÖRA
Eleven tar ansvar för och genomför arbetet enligt affärsplanen. Eleven identifierar och löser problem som uppstår
På ett tillfredsställande sätt I samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett tillfredsställande sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett gott sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling

Förtydligande av RUTINER

Vid det här laget bör företaget ha fungerande rutiner på plats. Dokumentation, informationsflödet och kommunikationen bör fungera. Kom ihåg att det är vars och ens ansvar att följa de rutiner som beslutats i gruppen.
E
D
C
B
A
Kunskapsmål RUTINER
Eleven följer rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande av NÄTVERK

Använd er rådgivare som bollplank när det gäller årsredovisningen. Passa även på att diskutera framtiden med er rådgivare. Hur kan ni använda erfarenheterna från UF-året för att skapa möjligheter i framtiden?
E
D
C
B
A
Kunskapsmål NÄTVERK
Eleven redogör för vilken betydelse nätverk har inom olika företag
Redogör översiktligt
Redogör utförligt Identifierar nätverk för projektet
Redogör utförligt Identifierar nätverk för projektet Skapar nätverk och samverkar i dessa

Förtydligande av UTVÄRDERA

På bolagsstämman presenterar du och övriga i företaget hur UF-året har varit. Läsåret avslutas med att du gör en individuell utvärdering.
E
D
C
B
A
Kunskapsmål UTVÄRDERA
Eleven utvärderar gruppens eller sin egen arbetsprocess. Eleven för resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Utvärderar med enkla omdömen. Enkla resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen. Välgrundade resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen OCH ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Välgrundade och nyanserade resonemang

Förtydligande av MARKNADSFÖRA

Under bolagsstämman så presenterar ni företaget så att publiken uppfattar företaget och dess ledning som seriös och professionell. Innehållet ska vara väl genomarbetat, men för helhetsintrycket så har även komponenter såsom kroppsspråk och klädsel betydelse.
E
D
C
B
A
Kunskapsmål MARKNADSFÖRA
Eleven presenterar sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande UPPFÖLJNING & EKONOMI

Detta görs i årsredovisningen.
E
D
C
B
A
Kunskapsmål UPPFÖLJNING & EKONOMI
Eleven utvärderar företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning.
Med enkla omdömen
Med nyanserade omdömen
Med nyanserade omdömen Ger förslag på hur verksamheten kan förbättras

Kunskapsmål BEGREPP/METODER

En årsredovisning är ett dokument där det är mycket viktigt att följa formalia samt att anpassa språket efter ändamålet. Ekonomiska begrepp skall användas och de ekonomiska siffrorna skall presenteras på ett korrekt sätt.
E
D
C
B
A
Kunskapsmål BEGREPP/METODER
Eleven använder relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: