Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Extra anpassningar

Skapad 2018-04-11 13:40 i Hudiksvall
Individuell matris för att dokumentera elevens extra anpassningar
Grundskola F – 9

Markera de extra anpassningar som eleven kommer att få för att utveckla förmågor

Anpassning

Markera aktuella anpassningar
Stöd att hålla fokus/kontrollera impulser vid genomgång/högläsning ex. stressboll/ritaAspekt 1
Ge individuella instruktioner/förklaringar
Ge färre antal instruktioner eller ge instruktioner steg för steg
Använda bildstöd eller tecken som stöd
Låta eleven berätta/repetera vad/hur den ska göra
Egna läromedel med möjlighet att anteckna i/dubbel uppsättning av läromedel
Ge stöd att utveckla förkunskaper inom ämnet

Lektionsanteckningar

Markera aktuella anpassningar
Ge anteckningar i förväg
Ge anteckningar från tavla
Bistå eleven att själv fotografera av
Tavla
Annat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: