Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordens länder

Skapad 2018-04-16 14:27 i Kronaskolan F-3 Ale
Lärandematris som visar vad du kan och vad du behöver lära dig för att kunna mer om Nordens länder
Grundskola 4 Geografi

Du kommer läsa, skriva och se filmer om de nordiska länderna. Du ska använda ditt faktainsamlande till att skapa en PowerPoint. Denna kommer sedan att redovisas för en mindre grupp klasskamrater. Jag bedömer innehållet i din PowerPoint i tre nivåer. Du kommer också att skriftligt få visa dina kunskaper i ett mindre prov.

----------------->
------------------>
------------------>
Redovisning
När jag redovisar min Powerpoint har jag...
... följt arbetsinstruktionen och fått med minst 4 av de 7 faktapunkterna. Jag kan med stöd av lärare berätta om de fyra länderna med min PowerPoint.
... följt arbetsinstruktionen och fått med samtliga 7 faktapunkter. Jag kan berätta om de fyra ländernas med min PowerPoint.
... följt arbetsinstruktionen och fått med samtliga 7 faktapunkter. Jag kan utförligt och med flyt berätta om länderna med min PowerPoint.
Faktakunskaper
Jag visar att jag lärt mig viktiga fakta om Nordens länder såsom huvudstäder, väderstreck, geografiska begrepp (topografi,naturresurser och naturtyper) på ett skriftligt test.
Jag har lärt mig 2 huvudstäder, 2 naturresurser samt 2 naturtyper till länderna i Norden. Jag kan väderstrecken och vet topografin (högland/lågland) i 2 av länderna. .
Jag har lärt mig Nordens huvudstäder, 3 naturresurser samt 3 naturtyper till länderna i Norden. Jag kan väderstrecken och vet topografin (högland/lågland) i länderna. Dessutom kan jag förklara Nordens klimat och några viktiga geografiska begrepp.
Jag har lärt mig Nordens huvudstäder, naturresurser samt naturtyper. Jag kan väderstrecken och vet topografin (högland/lågland) i länderna. Dessutom kan jag förklara Nordens klimat och några viktiga geografiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: