Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Block 4: Inlämning uppgift i genetik "Vad bestämmer du?"

Skapad 2018-04-16 16:39 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Matris till din inlämning av uppgiften "Vad bestämmer du?
Gymnasieskola Biologi

Matris för inlämningsuppgift i Gen-teknik

E
C
A
Aspekt 1
När det dyker upp typiska genetiska ord så förklarar du ungefär vad det betyder. Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp
När det dyker upp typiska genetiska ord så förklarar du noga vad det betyder. Du redogör utförligt för innebörden av begrepp
När det dyker upp typiska genetiska ord så förklarar du noga vad det betyder. Det är även viktigt att du använder begreppen på ett korrekt sätt. Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp
Aspekt 2
Du löser uppdraget genom att du visar att du förstått ansökan och kan ge ett rimligt och motiverat svar till forskaren. Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Du löser uppdraget genom att du visar att du förstått ansökan och kan ge ett genomtänkt, motiverat och välgrundat svar till forskaren. Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Du löser uppdraget genom att du visar att du verkligen har förstått ansökan och att svaret inte är helt enkelt, men att du ändå kan ge ett genomtänkt, välgrundat och motiverat svar till forskaren. Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat
Aspekt 3
Du visar att du förstår att forskningen i ansökan ger en konsekvens för både individen och samhället. Du lyfter någon för- och nackdel med forskningen? Du diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande
Du visar att du förstår att forskningen i ansökan ger en konsekvens för både individen och samhället. Vad innebär det för de direkt drabbade och för samhället i stort om du säger ja eller nej till forskningen? Vad skulle forskningen kunna leda till längre fram, säg om 30 år? Vad finns det för för- och nackdelar med forskningen? Du diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande
Du visar att du förstår att forskningen i ansökan ger en konsekvens för både individen och samhället. Vad innebär det för de direkt drabbade och för samhället i stort om du säger ja eller nej till forskningen? Vad skulle forskningen kunna leda till längre fram, säg om 30 år? Vad finns det för för- och nackdelar med forskningen? Ett nyanserat resonemang innebär att du använder dig av ”å ena sidan, men å andra sidan”-tekniken, du visar att du kan väga dina argument mot varandra. Du föreslår även forskaren alternativa idéer och upplägg. Du diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Du föreslår även förbättringar och förändringar
Aspekt 4
Du använder åtminstone några av de ord som vi använt i blocket men också att du visar att du faktiskt försöker skriva som om du var en etisk nämnd, tänk på att både forskare och politiker skulle kunna läsa ditt svar! Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang
Du använder flera ord som vi använt i blocket men också att du visar att du faktiskt skriver som om du var en etisk nämnd, tänk på att både forskare och politiker skulle kunna läsa ditt svar! Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang
Du använder flera ord som vi använt i blocket men också att du visar att du faktiskt skriver som om du var en etisk nämnd, tänk på att både forskare och politiker skulle kunna läsa ditt svar! Det finns inget att anmärka på i din text. Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: