👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 7: Kartor, klimat- och vegetationszoner

Skapad 2018-04-17 10:12 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Bedömningsmatris till arbetsområdet "Kartor, klimat- och vegetationszoner".
Grundskola 7 Geografi
E
C
A
Klimatzoner
Du har baskunskaper och kan ange olika typer av klimatzoner.
Du har goda kunskaper och kan förklara olika typer av klimatzoner.
Du har mycket goda kunskaper, kan förklara och resonera bl.a. kring för- och nackdelar inom olika typer klimatzoner.
Vegetationszoner
Du har baskunskaper och kan ange olika typer av vegetationszoner.
Du har goda kunskaper och kan förklara olika typer av vegetationszoner.
Du har mycket goda kunskaper, kan förklara och resonera bl.a. kring för- och nackdelar inom olika typer vegetationszoner.
Geografiska begrepp
Du kan använda och förklara geografiska begrepp på ett ganska bra och enkelt sätt.
Du kan använda, förklara och till viss del resonera med hjälp av geografiska begrepp på ett bra och utvecklat sätt.
Du kan använda, förklara och resonera med hjälp av geografiska begrepp på ett mycket bra och välutvecklat sätt.
Kartor
Du har baskunskaper om olika typer av kartor. Du anger olika typer av kartor. Du kan använda en kartbok ganska bra med stöd från lärare. Du använder kartor och andra verktyg på ett enkelt och fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om olika typer av kartor. Du förklarar olika typer av kartor om vad de används till. Du kan använda en kartbok bra med visst stöd från lärare. Du använder kartor och andra verktyg på ett väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kartkunskaper. Du förklarar och resonerar kring olika typer av kartor om vad de används till och varför. Du kan använda en kartbok mycket bra utan stöd från lärare. Du använder kartor och andra verktyg på ett mycket väl fungerande sätt.