👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Språkbruk

Skapad 2018-04-17 11:23 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En uppgiftsmatris gällande svenska språkets historia, närliggande språk och minoritetsspråk.
Grundskola 9

Språkbruk

Ej godkänd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Svenska språket
Svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du kan på ett enkelt sätt reflektera över det svenska språkets historia och speciella kännetecken.
Du kan på ett utvecklat sätt reflektera över det svenska språkets historia och speciella kännetecken.
Du kan på ett välutvecklat sätt reflektera över det svenska språkets historia och speciella kännetecken.
Nordiska språk
Likheter och skillnader mellan de nordiska språken.
Du beskriver på ett enkelt sätt likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du beskriver på ett utvecklat sätt likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Ord och begrepp på nordiska språk.
Du kan ange några få kännetecknande ord och begrepp för de nordiska språken.
Du kan ange några kännetecknande ord och begrepp för de nordiska språken.
Du kan ange flera kännetecknande ord och begrepp för de nordiska språken.
Minoritetsspråk
Du känner till de nationella minoritetsspråken som finns i Sverige och kan på ett enkelt sätt reflektera över deras ställning i samhället.
Du känner till de nationella minoritetsspråken som finns i Sverige och kan på ett utvecklat sätt reflektera över deras ställning i samhället.
Du känner till de nationella minoritetsspråken som finns i Sverige och kan på ett välutvecklat sätt reflektera över deras ställning i samhället.