👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris år 4-5

Skapad 2018-04-18 07:46 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola 4 – 5 Musik

Utveckla förmågan att...

Elevens kunskaper är: Grundläggande / Enkla/ Till viss del underbyggda / Rimliga
Elevens kunskaper är: Goda / Välutvecklade / Relativt väl underbyggda
Elevens kunskaper är: Mycket goda / Välutvecklade och nyanserade / väl underbyggda
Sång
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm, timing och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm, timing och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm, timing och tonhöjd.
Rytm- och melodispel
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodi-­, bas-­ och slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-­, bas-­ och slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodi-­, bas-­ och slagverksstämma.
Ackordspel
Du kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Spela & ackompanjera
Du kan sjunga eller spela på något instrument i viss mån med timing, enskilt eller tillsammans med andra.
Du kan sjunga eller spela på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär, enskilt eller tillsammans med andra.
Du kan sjunga eller spela på något instrument med god timing och med passande karaktär, enskilt eller tillsammans med andra.
Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst eller instrument utgå från några enkla musikaliska möns­ter och former, samt pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst eller instrument utgå från några enkla musikaliska mönster och former, samt pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst eller instrument utgå från några enkla musikaliska mönster och former, samt pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Musikskapande - analys
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Musikupplevelser - reflektion och analys
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser.
Musikpåverkan - reflektion och analys
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Konstmusik, folkmusik och populärmusik från Norden
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumentkunskap
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrument­grupper.