👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2018-04-18 12:14 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9
E
C
A
Innehåll
Elevens tankegångar framgår i huvudsak. Eleven resonerar på ett enkelt sätt. Elevens exempel passar i huvudsak i sammanhanget.
Elevens tankegångar framgår relativt väl. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel passar relativt väl i sammanhanget.
Elevens tankegångar framgår väl. Eleven resonerar på ett välutvecklat sätt. Elevens exempel passar väl i sammanhanget.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Språket passar i huvudsak uppgiften. Ordvalet uppvisar vis variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket passar relativt väl uppgiften. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad fungerar relativt väl. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket är stilistiskt säkert och passar uppgiften väl. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.