👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsdiagnos åk 9 - inför NP

Skapad 2018-04-22 18:35 i Stenungskolan Stenungsund
Maxpoäng: 10 Lägsta poäng för E: 4 Lägsta poäng för C: 7 Lägsta poäng för A: 9
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Eleven har svårigheter att förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven behöver repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförråd.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven behöver repetera glosor och fraser i syfte att få ett större ordförråd.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.