👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömboende

Skapad 2018-04-24 11:00 i Sommarhemsskolan 7-9 Uddevalla
Drömboende är ett projekt mellan matematik och teknik där eleven dels ska göra en planritning i skala 1:100 för sitt hus/lägenhet med arean 100-150 kvm, dels göra en modell av bygget i skalan 1:50 och dels göra en 3D-modell i floorplaner för drömboendet.
Grundskola 7

Det som bedöms i detta projekt inom tekniken är:
* Planritning - finns fönster, vitvaror, typ av rum med? Dimensioner på ritningen * Modell - Är den skalenlig? Hur är den gjord? Finns fönster, dörr, vitvaror, typ av rum med?
* 3D i floorplaner - är den enligt planritning/modell? Höjd på väggar som enligt modell? Möblerat?

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Utveckling & konstruktion
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklingsoch konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocess
Eleven bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Eleven formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt i arbetsprocessen
Eleven formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt i arbetsprocessen.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.