👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg NP Delprov A, B och C Svenska år 6

Skapad 2018-04-27 08:18 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Betyget gäller delprov A - muntlig redogörelse och diskussion, B - läsförståelse och C -uppsats.
Grundskola 6 Svenska

Ur Skolverkets bedömningsanvisningar:
Delprov A ska pröva elevernas förmåga att "formulera sig och kommunicera i tal", samt "anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang".
Provet bedöms på tre delar:
1. Presentera Innehåll, kommunikation, språk 2. Leda diskussion Struktur, språk 3. Delta i diskussion Innehåll, kommunikation, språk Delprov B ska pröva elevernas förmåga att "läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften".
Delprov C ska pröva elevernas "strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag." Provet avser att pröva elevernas förmåga att skriva berättande texter och då visa att de behärskar:
språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar i beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, och arbetsbeskrivningar. Hänsyn ska tas till texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

F
E
D
C
B
A
Ditt betyg på Delprov A
Ditt betyg på Delprov B
Ditt betyg på Delprov C